När du hittar en plats som du tycker om brukar detta bli den plats som du tillbringar mycket tid på. Här kan det gälla både gammal eller ung och det kan samtidigt vara olika intressen som styr. När det handlar om studentlivet på gymnasienivå eller för de som studerar på universitet brukar det vara mycket fester och roliga aktiviteter förknippade med studierna. I det fallet brukar det finnas en eller flera platser som är speciellt avsedda för studenterna och deras fritid. Här kan de träffa varandra och umgås, samtidigt som det brukar finnas plats för de studier som ska utföras.

Detta gör att dessa fritidsgårdar blir som ett andra hem under tiden som student. Här talas det om att det blir somstudents-703003_960_720 ett vardagsrum i livet. Nu är det också så att många studenter flyttar under sin studietid då studierna ofta finns på en annan ort. Det betyder i stort sett att de inte har något vardagsrum utan bara hyr ett litet rum i en korridor. Just då kan alla de platser med fika, bibliotek och aktiviteter vara de platser som blir som studentens vardagsrum under studietiden. Dessa kallas ofta för fritidsgårdar och kan vara ansedda enbart för studenter, eller så kan det finnas andra fritidsgårdar som är avsedda för alla åldersgrupper.

Nu är det i och för sig inte säkert att alla delar idén om att dessa platser fyller samma funktion som livets vardagsrum och dessa söker sig då till andra platser. Det kan helt enkelt vara för att de inte gillar att umgås, eller bara tycker att det är för mycket störande aktiviteter för att de ska kunna studera utan att bli störda. Hur som helst gillar de flesta dessa platser som fungerar både för fest och studier, vilket är två saker som är viktiga i en students liv.