När det gäller intressen är dessa olika hos olika människor. Många gånger har det också betydelse om du är gammal eller ung. Här kan det vara så att gamla är intresserade av att berätta olika saker från sitt tidigare liv och att de yngre mest gillar att snacka med varandra över en kopp kaffe, ägna sig åt sina studier eller gå på en fest när det ges tillfällen för detta. Hur som helst finns det de som är gamla och unga som delar intressen. Ofta är det så att du som är gammal har en bättre förmåga att lägga dig på de yngres plan då du har erfarenhet av denna period och studenten inte har någon erfarenhet av din period i livet.

När detta sker och studenterna är villigamaxresdefault (7) att ta del av den information du kan ge, kommer många andra olika intressen att delas. De flesta gillar helt enkelt att sitta ned och ta en kopp kaffe. Det är något som både ung och gammal kan göra tillsammans när de diskuterar om olika saker. Idag finns det också många äldre som är mycket intresserade av datorer och den nya tekniken. Här finns det då alla möjligheter i världen att få hjälpa någon som är gammal med sånt de behöver.

Samtidigt kan alla de äldre sitta på mycket kunskaper som kan hjälpa dig under din utbildning och på så sätt ge massor av studenter värdefull information genom att dela med sig av sina intressen. Ibland finns det också fritidsgårdar som är till för enbart studenter och där det arrangeras fester. Där kan också gamla och unga umgås på lika villkor och kanske till och med delta på samma fester som anordnas på denna plats. Idag har det blivit vanligare att gamla och unga umgås och accepterar varandra på samma typ av platser.