Om du ser tillbaka massor av år på studentlivet i Sverige så har detta förändrats kraftigt. Här kallas för det första inte längre skolorna vid samma namn. Du kommer snart också att se att det hela tiden under olika årtiondens lopp har ändrat betygssystem, vilket kan vara något du som förälder idag inte förstår dig på. Det är också så att de flesta som tidigare studerade och idag lever ett vuxenliv med barn, familj och arbete inte alls ser positivt på dagens utbildningar. Här tycker många att klassen på utbildningarna har försämrats och att studenterna inte lär sig lika mycket längre.

Detta behöver dock inte vara sant utan här kan det helt enkelt bero på att dagens utbildningar har ett större fokus på dagens teknologi. På bekostnad av detta kanske det försvinner en del av den historia och annan kunskap som var viktig förr. Idag är fokus på att ge alla studenter en bra utbildning för att klara av det moderna arbetslivet. Den sociala kunskapen och samvaron får utvecklas på fritiden. Detta kan vara både po26774377675_36119a382a_bsitivt och negativt, men för de flesta så fungerar detta alldeles utmärkt.

Nu är det kanske även en annan väsentlig skillnad och det är att dagens studentliv kan ha blivit lite hårdare. Här gäller det mer än någonsin att passa in i gruppen. I annat fall kan du bli den som blir utstött och nekas vara med om det roliga. Hur som helst var det även så förr. En annan stor skillnad är att det är fler idag som studerar längre från sitt hem och behöver därför ta mera studielån för att kunna ha råd att leva på annan plats under tiden för sina studier. Kanske är det stora skillnader från förr och nu när det gäller att studera, men det viktiga är dock att du sköter studierna så att du uppnår det du vill med livet.