När det ska definieras vad en fritidsgård är finns dessa i olika former och därmed blir svaren olika. Det första du tänker på när du hör ordet fritidsgård är förmodligen en plats dit unga går för att leka och träffa varandra efter det att skolan har slutat. En del ser också fritidsgården som den plats dit barnen går automatiskt innan föräldrarna avslutat sin arbetsdag och har möjlighet att hämta dem. Allt detta är naturligtvis sant och definierar en fritidsgård samt vad en sådan innebär. Det finns dock andra fritidsgårdar som kanske är de som framförallt associeras med fritidsgårdar idag. Detta är alla de platser som anordnats för studenter.

När det handlar om en fritidsgård för studenter, som ibland kallas för kårhus, är detta en plats för alla som studerar att vill kunna leva det liv som finns för studierna varje dag. Medical_Students_checking_blood_glucoseHär brukar det finnas kaffe, tilltugg för försäljning, möjligheter att träffa sina kompisar, olika aktiviteter samt även platser för de som verkligen vill ha en mysig plats att läsa sina olika ämnen på. Detta är kanske det som mest definierar en fritidsgård idag och något som det alltid finns i alla de städer som har ett universitet av något slag.

Dessa fritidsgårdar fungerar även som något helt annat en fritidsgård. Här kan de samtidigt fungera som en fullskalig nattklubb på fredagar och lördagar. Det betyder då många gånger att det finns livemusik och en bar där också. Egentligen kan dessa platser uppfylla alla önskemål på en bra och skiftande plats för alla de studenter som vill ha lite variation och nöjen i livet under sin tid som student. Det är precis vad dagens moderna fritidsgårdar står för och dessa blir på så sätt en plats dit alla går för att träffa varandra på det sociala planet utanför alla pluggande.