Page 3 of 3

Kan unga och gamla dela intressen?

När det gäller intressen är dessa olika hos olika människor. Många gånger har det också betydelse om du är gammal eller ung. Här kan det vara så att gamla är intresserade av att berätta olika saker från sitt tidigare liv och att de yngre mest gillar att snacka med varandra över en kopp kaffe, ägna sig åt sina studier eller gå på en fest när det ges tillfällen för detta. Hur som helst finns det de som är gamla och unga som delar intressen. Ofta är det så att du som är gammal har en bättre förmåga att lägga dig på de yngres plan då du har erfarenhet av denna period och studenten inte har någon erfarenhet av din period i livet.

Read More

Vad är ditt vardagsrum i livet?

När du hittar en plats som du tycker om brukar detta bli den plats som du tillbringar mycket tid på. Här kan det gälla både gammal eller ung och det kan samtidigt vara olika intressen som styr. När det handlar om studentlivet på gymnasienivå eller för de som studerar på universitet brukar det vara mycket fester och roliga aktiviteter förknippade med studierna. I det fallet brukar det finnas en eller flera platser som är speciellt avsedda för studenterna och deras fritid. Här kan de träffa varandra och umgås, samtidigt som det brukar finnas plats för de studier som ska utföras.

Read More

Page 3 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén